FORGOT YOUR DETAILS?

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

artis-konstal.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie  artis-konstal.pl, prowadzony przez PPU Artis K.Gołębiewski  z siedzibą w 00-436 Warszawa ul. Czerniakowska 205/15 (zwany dalej Artis).


 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • 1. Artis  prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie artis-konstal.pl.
 • 2. Wszystkie produkty dostępne w artis-konstal.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • 3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych artis-konstal.pl artis-konstal.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną za zgodą Klienta na wskazany adres poczty elektronicznej.

 

PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA

 • 4. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów następnego dnia w wytypowanym salonie (po uprzednim umówieniu), których wykaz wskazany jest na stronach internetowych artis-konstal.pl. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w Cenniku Transportu wskazanym w artis-konstal.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.
 • 5. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach artis-konstal.pl, prowadzący sklep może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 • 6. Możliwe są następujące formy płatności:
  • przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Artis zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • przelewem – na rachunek firmowy Artis: …………… . Po zarezerwowaniu zamówionego produktu, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Artis , zamówienie jest przekazywane do magazynu Artis w celu przygotowania wysyłki.
  • online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayPal – płatność objęta ochroną kupujących. Umożliwia płatność z konta Paypal Klienta, rachunku bankowego lub kart kredytowych i debetowych

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym na artis-konstal.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.

 • 7. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych na artis-konstal.pl, Artis zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności.
 • 8. Przy każdym oferowanym towarze podany jest orientacyjny czas wysyłki zamówionego towaru. Informuje on ile dni roboczych upływa zazwyczaj od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta do chwili przygotowania zamówionego produktu i jego wysyłki. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany, wówczas Artis kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji zamówienia przez Klienta. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Artis. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego salonu. O możliwości odebrania zamówionego produktu Artis informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie anulowane.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 • 9.   Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta  Klient może odstąpić od umowy zawartej z Artis w ciągu 14 dni licząc od dnia objęcia w posiadanie zamówionego towaru. Oświadczenie o odstąpieniu może być przesłane elektronicznie na adres sklep@artis-konstal.pl lub w formie pisemnej na adres 00-436 Warszawa ul. Czerniakowska 205/15, w oparciu o   formularz dostępny na stronie artis-konstal.pl w zakładce dokumenty.  Towar powinien być zwrócony najpóźniej w ciągu 14 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy. Artis może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta  płatności  do chwili otrzymania  sprzedanych towarów z powrotem lub do chwili  dostarczenia dowodu ich odesłania. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym bez śladów użytkowania; w przeciwnym wypadku Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, chyba że zmniejszenie wartości było wynikiem korzystania z towaru w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech czy funkcjonalności towaru.   Jeżeli na towar została wystawiona faktura sprzedaży  Artis wystawi fakturę korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej do Artis.

 

REKLAMACJE i GWARANCJE

 • 10. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy  w obecności kuriera i sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Artis w celu wyjaśnienia sprawy.
 • 11. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub Artis , obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach artis-konstal.pl. W przypadku gdy stwierdzono wady produktu podlegającą warunkom gwarancji  produkt należy odesłać na adres 01-134 Warszawa ul. Syreny 14 hala 16,  bądź dostarczyć osobiście do siedziby Artis mieszczącej się w Warszawie ( adresy punktów dostępne na stronie ), po wcześniejszym wypełnieniu  formularza „Zgłoszenie reklamacyjne” w artis-konstal.pl, w zakładce FAQ.  Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Artis. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową.
  Informacje na temat warunków gwarancji znajdują się w artis-konstal.pl pod hasłem „Gwarancja na produkty” w zakładce „Pomoc”.
 • 12. Artis odpowiada za niezgodność produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
 • 13. W przypadku gdy nabyty produkt posiada wadę , reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj wady oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Artis, po wcześniejszym kontakcie ze sklepem.  Informację operatorze  pocztowym, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane w odpowiedzi.
 • 14. Artis ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia wad. Jeżeli w ciągu 14 dni Artis nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
  W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Artis.

 


 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 15.   Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu artis-konstal.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu artis-konstal.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 • 16.   Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów sklepu internetowego artis-konstal.pl w związku z zakupami jest Artis. Dane osobowe wykorzystywane są w celu zawarcia  realizacji umów sprzedaży. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, prawo wniesienia żądania o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz prawo wniesienia sprzeciwu o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy.”
 • 17.   Dodatkowo, artis-konstal.pl za zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty artis-konstal.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
CONTENT2
TOP